پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت و کنترل پروژه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت و کنترل پروژه
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تعاریف ، مفاهیم و مبانی مدیریت پروژه
  • آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه
  • نرم افزارهای مدیریت پروژه
  • بررسی رویه ها، فرم ها و گردش اطلاعات پروژه ها
  • برنامه ریزی و تدوین فلوچارت ارتباطات پروژه ، فرایند پایش و کنترل
  • بررسی برنامه های زمان بندی و نحوه کنترل و تحلیل پروژه

اهداف

آشنایی با مدیریت اثربخش در حوزه برنامه ریزی و مدیریت پروژه ارتقاء مهارت های لازم برای تربیت مدیر پروژه کارآمد و حرفه ای