پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فرهنگ سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فرهنگ سازمانی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مفهوم، انواع ، ویژگی های عمومی و عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی
  • سطوح فرهنگ سازمانی
  • ارتباط فرهنگ سازمانی با سایر مؤلفه های سازمانی
  • نقش فرهنگ در اثربخشی و کارآیی سازمان
  • ایجاد، حفظ و شیوه های فراگیری فرهنگ سازمانی
  • تغییر فرهنگ سازمانی
  • تفاوت و ارتباط بین فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی
  • گرایش فردی در برابر گرایش گروهی
  • گرایش مردسالاری در برابر زن سالاری
  • تأثیر ویژگی های فرهنگی بر رفتار افراد در سازمان ها و جامعه

اهداف

آشنایی با فرهنگ سازمانی امکان مدیریت صحیح ب روی بخش های مختلف سازمان گسترش و پیشرفت سازمان