پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تکنیک ها و روش های کاربردی تصمیم گیری و حل مسئله در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تکنیک ها و روش های کاربردی تصمیم گیری و حل مسئله
نوع دوره : عمومی فرهنگی
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 15 ساعت

سرفصل

اهداف