پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات کالا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات کالا
نوع دوره : عمومی فرهنگی
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف