پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره IP در شبکه های QOS اصول و مفاهیم در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره IP در شبکه های QOS اصول و مفاهیم
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مخابرات سیار و شبکه
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 40 ساعت

سرفصل

  • Network concept- OSI model-Switching intro-Vlaning&Trunk-OSPF&EIGRP-SNMP&Net flow- introduction-OPtiview Handson- Network Discovery and layering-Protocol Distribution-Application infrastructure- Throughput and performance testing- capturing traffic-clearsight Analysis-Wifi Analysys- Spectrum A nalysis- OPTIVIEW WORKSHOP

اهداف