پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قانون مدیریت خدمات کشوری
نوع دوره : بدو استخدام
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 22 ساعت

سرفصل

اهداف