پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره CCNA در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره CCNA
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : شبکه های کامپیوتری
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 60 ساعت

سرفصل

  • سرفص ا
  • سرفصل2

اهداف

اهداف دوره